ÖDEME

Geç Kayıt (21 Ağustos - 20 Eylül 2020 tarihleri arası)

Bir Sözlü veya Poster Bildiri: 500 TL

İkinci bildiri ücreti: 250 TL

NOT: Bir kişi en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilir.

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler: 

Sözlü sunum imkânı, kongre özet kitabı (PDF formatında), kongre tam metin kitabı (PDF formatında).

Katılım ücretine dahil olamayan hizmetler

Konaklama, yemekler, ulaşım ve transfer ücretleri katılıcıya aittir.

KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI HESAP BİLGİSİ

IBAN:TR17 0009 9024 1086 7800 1000 01

HESAP SAHİBİ: Mustafa Murat Önaldı

BANKA ADI: ING Bankası

 NOT: 20 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeretli ya da mazeretsiz hiçbir iade talebi kabul edilmeyecektir.