Sosyal Bilimler en geniş tanımı ile toplumun araştırılması, insanın dünyaya bakışının ve dünyaya etkilerinin araştırılmasıdır. Sosyal Bilimler insanoğluna deneyimlerinin de ötesinde dünyayı anlatır ve dünyadaki ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel gelişmeleri anlamamızı sağlar.  Sosyal Bilimler ürettiği bilgilerle hükümetlere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına önemli bilgiler sağlar. Dolayısıyla ekonomiden, siyasete, gündelik yaşamdan tarihe kadar insanoğlunu ilgilendiren konuların araştırılması Sosyal Bilimler vasıtasıyla olmaktadır. Eğitim Bilimleri vasıtasıyla da toplum eğitilebilmekte başka bir ifade ile şekillendirilebilmektedir.

Bu nedenle daha iyi toplumların oluşturulmasına yardımcı olabilecek bilgi çeşitlerini alabilmek için sosyal bilimlerin her bir alt dalının kendi araştırma disiplini çerçevesinde araştırılması ve elde edilen bilgilerin toplumun istifadesine açık bir şekilde sunulması önem arz etmektedir.

Yukarıda önemine değindiğimiz sosyal ve eğitim bilimlerin araştırılması ve araştırmaların sonuçlarının başta bilim insanları olmak üzere toplumun her kesiminin istifadesine sunulması önem arz etmektedir. Bu nedenle “ICHES Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi”, Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde çalışan bilim insanlarını, araştırmacıları, lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmeyi ve araştırmalarının sonuçlarını ilim dünyası ve toplumla paylaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda kongreye Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimlerin bütün alanlarından araştırma ve derleme çalışmalarla katılım sağlanabilinmektedir.